F-pa­troon: een be­lang­rijk ge­ge­ven bij web­site­tek­sten

17 nov 2022

Een aantal weken geleden schreef ik dat ik een cursus SEO-schrijven ging volgen. Inmiddels ben ik al een eind op streek. Daarbij leer ik niet alleen meer over het gebruiken van de juiste zoekwoorden in een websitetekst, maar ook over het schrijven van die teksten zelf.

 

To-the-point

Want wat blijkt: bezoekers van een website zijn ongeduldig tot en met. Ze hebben vragen of problemen en ze zoeken naar oplossingen daarvoor. Vinden ze die niet, dan zijn ze zo weer weg. Daarom is het belangrijk je teksten zo te schrijven dat de bezoekers zo snel mogelijk antwoord krijgen op diens vragen. Voor bezoekers die al op de website zijn, maakt het dus niet uit in welke mate de teksten daarvan SEO-geoptimaliseerd zijn: die teksten moeten vooral kort en to-the-point zijn. Tenminste, als het doel is om tot actie over te gaan (kopen van een product, contact opnemen). Als de bezoeker uit is op informatie, moet de tekst die informatie wel geven. Ga maar na: een tekst die net te weinig informatie geeft, is net zo irritant als een tekst die te onduidelijk is.

 

Ineffectief

Om de bezoeker van dienst te zijn, is het van belang een tekst scanbaar te maken. Daarvoor is het eerst handig te weten hoe de bezoeker een website scant. Dat doet diegene in een F-patroon. Dat wil zeggen dat de bezoeker een websitetekst scant door alleen de koppen en de eerste regel van een alinea te lezen. Staat daarin niet een aanknopingspunt naar het antwoord dat de bezoeker zoekt, dan slaat de bezoeker die alinea over om verderop of elders te kijken. Het is dus belangrijk dat in die delen al de kernboodschap staat van wat je in dat stukje tekst wil vertellen. Het moet daarbij zo aantrekkelijk geformuleerd zijn dat de bezoeker als het ware de tekst ingezogen wordt. Een lange tekst zonder witregels is ineffectief. Die is niet scanbaar en dus onaantrekkelijk.

 

Prikkelend deelstandpunt

Het grappige is: Ook in dit geval kun je bij het schrijven van de tekst gebruikmaken van de argumentatietheorie. Door zo’n websitetekst als een argumentatiestructuur te benaderen, schrijf je deze automatisch al zo dat die scanbaar is. In de inleiding formuleer je dan het hoofdonderwerp van die pagina, waarna je alle deelonderwerpen per alinea uitwerkt. In zo’n alinea begin je met een prikkelend deelstandpunt, wanneer je die alinea vervolgens gebruikt om dat standpunt met ondersteunende argumentatie te onderbouwen. Zo ontstaat er een samenhangende structuur, helemaal als de tussenkoppen zelf ook een samenhangend geheel worden. En daar wordt de bezoeker blij van: deze weet meteen hoe de steel in de vork steekt en kan direct navigeren naar dat specifieke punt in de redenatie waar diegene nog vragen over heeft, en de andere informatie overslaan.

 

Gesneden koek

Ik dacht dat ik tijdens mijn studie Nederlandse Taal en Communicatie informatie miste over het schrijven voor het web. Dat blijkt dus mee te vallen. Een praktische cursus zoals de LOI die aanbiedt is voor het grootste deel voor mij gesneden koek. Toch vertaalt die cursus de theorie en de analyse die ik op de universiteit gehad heb zodanig dat ik er zelf ook praktisch iets mee kan. Het is net als met een nieuw huis. Door er een paar keer doorheen te lopen krijg je wel een gevoel voor de verhoudingen en de ligging van de verschillende kamers. Maar als je er een plattegrond van hebt, weet je pas echt van de hoed en de rand en kan je sneller aan de slag. Toch prettig, zo’n cursus!

meer berichten

Een tan­go met het reis­ver­slag

Een tan­go met het reis­ver­slag

Vorige zomer was ik in mijn eentje op vakantie in de Elzas. Ik besloot het aangename te verbinden aan het nuttige en de reis te verslaan. Na een aantal maanden leidde het tot een publicatie. Vorige zomer was ik een ruime week in mijn eentje op vakantie in de Elzas....

Een prik­ke­len­de we­reld

Een prik­ke­len­de we­reld

In de documentaire Aut there onderzoekt de dertigjarige Loubna haar leven met autisme. Daarin komt op intieme wijze naar voren dat de wereld te veel prikkels voor haar heeft. Niet alleen mensen met autisme hebben daar last van, de documentaire was voor mij hier en...

Boek­be­spre­king: Han­di­cap. Een be­vrij­ding

Boek­be­spre­king: Han­di­cap. Een be­vrij­ding

De afgelopen weken las ik Handicap. Een bevrijding van Anaïs van Ertvelde. In dit boek onderzoekt ze op confronterende wijze het fenomeen ‘handicap’ in een politiek-maatschappelijke context. Het verhaal laat zien dat we als samenleving nog heel wat stappen te zetten...