Thijs Doet, gevestigd aan Bergerweg 38 te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://www.thijsdoet.nl
Bergerweg 38, 1815 AD Alkmaar
06-57231439

 

Soorten persoonsgegevens

Thijs Doet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens

Thijs Doet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het afhandelen van jouw betaling;
– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– om goederen en diensten bij je af te leveren;
– Thijs Doet verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

De duur van het bewaren van persoonsgegevens

Thijs Doet bewaart je persoonsgegevens totdat je je toestemming hiervoor intrekt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Thijs Doet verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

Thijs Doet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt bepaalde rechten als het om de verwerking van je persoonsgegevens gaat. Je kunt hierover altijd contact met mij opnemen. Het gaat hierbij zeker ook om de volgende onderwerpen:
– of ik je persoonsgegevens verwerk;
– de manier waarop ik je persoonsgegevens verwerk;
– inzage in de persoonsgegevens die ik van je verwerk;
– bezwaren tegen het verwerken van je persoonsgegevens;
– aanpassing van je persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
– beperking van je persoonsgegevens;
– verwijdering (wissen) van je persoonsgegevens;
– overdracht van je persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisaties op jouw verzoek;
– vragen over de inhoud van dit privacystatement.

 

De beveiliging van persoonsgegevens

Thijs Doet neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@thijsdoet.nl.